Dražby - movité


Exekutorský úřad Praha 3 / Mgr. Ing. Jan Vrána
soudní exekutor
DRAŽBA VYBAVENÍ LÉKÁRNY – sterilizátor, baňky, lednice a další – viz. dražební vyhláška
Movité věci čj: 218 EX 24/18-34 Vyvolávací cena: 34.280,- Kč
Odhadní cena: 102.840,- Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 34.280,- Kč.
25.02.2020 v 10.00 na Pernerova 124/34, Praha 3 - sídlo exekutorského úřadu
Dražební vyhláška